Autorzy

czescy

Marek ©indelka http://www.czechlit.cz/autori/sindelka-marek/ oraz http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_%C5%A0indelka
Jaroslav ®ila http://www.czechlit.cz/autori/zila-jaroslav/

słoweńscy

Alenka Jensterle Doleľal http://kjbs.ff.cuni.cz/?q=node/175
Iztok Osojnik http://en.wikipedia.org/wiki/Iztok_Osojnik
Jani Kovačič http://sl.wikipedia.org/wiki/Jani_Kova%C4%8Di%C4%8D

polscy

Renata Putzlacher http://putzlacher.net/biografia.htm
Jolanta Reisch http://www.goldenline.pl/jolanta-reisch2
Jerzy Fryckowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Fryckowski


Mapy dojazdowe

TRASA: Dworzec PKP i PKS do Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

TRASA: Dworzec PKP i PKS do Galeria "Wzgórze" Franciszka Kukioły


Plan IX MWT

SOBOTA, 19.05.2012

Budynek L Akademii Techniczno-Humanistycznej, ul. Willowa 2

10.00 – 10.30 – oficjalne rozpoczęcie poł±czone z ogłoszeniem wyników XIV Konkursu Przekładowego i Literackiego – sala L120
10.30 – 12.00 – praca nad przekładami w grupach językowych(numery sal zostan± podane grupom podczas rozpoczęcia)
12.00 – 12.15 – przerwa na kawę, herbatę
12.15 – 13.15 – praca nad przekładami w grupach językowych
13.30 – 14.30 – obiad
14.45 – 16.30 – praca nad przekładami w grupach językowych
16.30 – 18.00 – czas wolny

Program wieczorny:

Galeria Wzgórze Franciszka Kukioły, ul.Wzgórze 4

18.00 – 21.00 – wieczór poetycki z cyklu: "Na styku literatur, na styku kultur" Jani Kovačič, Iztok Osojnik, Jaroslav ®ila, Jerzy Fryckowski, Renata Putzlacher – po wieczorku przewidziane jest afterparty z muzyk± słowiańsk± w tle

* Program wieczorny odbywa się w ramach Warsztatów i XIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki

NIEDZIELA, 20.05.2011

Budynek L Akademii Techniczno-Humanistycznej, ul. Willowa 2

9.30 – 11.30 – praca nad przekładami w grupach językowych
11.30 – 11.45 – przerwa na kawę, herbatę
11.45 – 13.30 – praca nad przekładami/dyskusja nad problemami translatorskimi w grupach językowych
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 16.30 – prezentacja wyników pracy przez poszczególne grupy, dyskusja
16.30 – 17.00 – zakończenie

Program wieczorny:

Galeria Wzgórze Franciszka Kukioły, ul.Wzgórze 4

18.00 – 19.30 - wieczór prozy polskiej, czeskiej i słoweńskiej: Jolanta Reisch, Alenka Jensterle Doleľal, Marek ©indelka

Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do ewentualnych zmian w planie warsztatów